AboutObčan a věc je pětidílný ,,work in progress projekt”, který započal v lednu roku 2013 a skončí v prosinci roku 2014.
Projekt Občan a věc byl podpořen Centrem pro současné umění Meetfactory a Ministerstvem kultury České Republiky. 

The Citizen and the Thing is a five-part work-in-progress project which was launched in January 2013 and will be concluded in December 2014.


The Citizen and the Thing project was supported by the center for contemporary art Meetfactory, and the Czech Ministry of Culture.